Právní doložka

Webové stránky www.kryosauna.cz provozované Kryosauna s.r.o. podléhají právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace, fotografie ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu Kryosauna s.r.o.

Užití dat, informací, fotografií nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv Kryosauna s.r.o. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování a nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části bez písemného souhlasu Kryosauna s.r.o. Užití v rozporu se stanoveným účelem může vést i k trestní odpovědnosti uživatele.

Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti Kryosauna s.r.o. nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informacím na www.kryosauna.cz, případně k dalším nezbytným krokům.

Kryosauna pomůže
  • posílit imunitu
  • zbavit se bolesti
  • hojit rány a jizvy
  • regenerovat po únavě
  • odstranit záněty
  • zvýšit kondici
  • snížit nadváhu
  • posílit sexuální apetit
  • otužit se
  • zlepšit celulitidu